27.11.2016

Valná hromada 2016

Uzavření starého roku 2015 a zahájení nového roku spolkové práce uskutečnil Muzejní spolek v Třešti na své valné hromadě dne 4.března 2016, konané v třešťském klubu seniorů. Předseda spolku Vlastimil Budař připomenul ve svém přehledu veškerou činnost v roce minulém a nastínil možnosti a náměty pro akce v roce 2016. Místopředsedkyně Helena Štumarová a vedoucí třešťského muzea Milina Matulová promluvili o chystaných akcích v muzeu i ve spolku. Jan Morkus přenesl zprávu o revizi finančního hospodaření muzejníků. Na setkání přijali pozvání milí hosté z města i dalších muzejních institucí. Starosta města Třeště ing. Vladislav Hink ocenil práci muzejníků i jejich přínos pro město. Z Moravských Budějovic přijel někdejší starosta města a člen muzejního spolku pan ing. Jan Nekula a také manželé Vlkovi. Předseda spolku pan Vlk pak pohovořil o úspěších moravskobudějovických muzejníků a presentoval již čtvrté pokračování tamního vlastivědného sborníku. Z Dačic přijel třešťské muzejníky pozdravit pan Jiří Albrecht se svou chotí. V následující volné diskuzi potom členové probrali některé zajímavé cíle a náměty z minulosti města a okolí k prostudování v následujícím období.

<<< Vánoční promítání historických forografií z Třeště (28. prosince 2015) -||- Výlet do Příseky (2. dubna 2016) >>>