29.2.2020

Schumpeterovo výročí

Završením připomínky sedmdesátého výročí úmrtí slavného třešťského rodáka profesora Schumpetera byl přednáškový večer v třešťském muzeu v Schumpeterově domě ve čtvrtek 13. února 2020. Ing. Petr Jiříček Ph.D. z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě při něm připomenul jednak nejstarší písemné doklady o rodu Schumpeterů a nejstarší prokazatelné předky našeho rodáka a potom se věnoval samotné osobě Josefa Aloise Schumpetera, zprvu přehledným životopisem, a pak zejména odborným rozborem jeho vědeckého díla, které má nepochybný přesah i do naší moderní doby. Závěr přednášky věnoval profesorovým žákům, především nositelům Nobelovy ceny za ekonomii a navíc i Schumpeterovým vědeckým následovníkům. V navazující diskusi s posluchači, kteří zcela zaplnili malý výstavní sál muzea, ing. Jiříček nejprve zodpověděl dotazy k Schumpeterovskému tématu, a posléze také odborně podiskutoval nad aktuálními ekonomickými problémy současnosti. Za svoje velice poutavé a poučné vystoupení sklidil nadšený aplaus třešťského publika.