12.9.2015

Sborník

Vlastivědný sborník Třeště a okolí volně navazuje na stejnojmennou publikaci, která vycházela v 60. a 70. letech 20. století. Od roku 2005 nově vychází každoročně jedno vydání a přispívají do něj svými články nejen členové spolku, ale i fundovaní odborníci nebo jiní amatérští nadšenci. Většina článků má historickou tématiku, nalezneme zde však také například témata přírodopisná. Sborník je pravidelně vydáván za finanční podpory města Třešť.

Tiskoviny z dílny Muzejního spolku v Třešti si můžete zakoupit v třešťském muzeu, infocentru a knihovně v Třešti, nebo nás můžete kontaktovat přes e-mail info@muzejnispolek.czKoupí podpoříte další vydavatelskou činnost Muzejního spolku v Třešti.

Sborník 01/2023 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Druhé desetiletí obnoveného Muzejního spolku v Třešti / Vlastimil Budař
 • Tábor Říšské pracovní služby v Kostelci / Přemysl Fučík
 • Venkovský lékař na létajícím stroji / Miloš Doležal
 • Listiny Vencelíků z Vrchovišť / Václav Nečada
 • Poštolka obecná / Milan Slavinger
 • Polní kříž neboli poklona / Přemysl Fučík

Sborník 01/2022 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Pomník, který nestojí: Československým legionářům z Dolní Cerekve / František Rod
 • Válečný výsadkář správcem kostelecké továrny / Přemysl Fučík
 • Šlépěje básníkovy v našem kraji / Přemysl Fučík
 • Dárky: Příběh babičky Rózy z Třeště / Anne Newman

Sborník 01/2021 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Spojenecký nálet u Dolní Cerekve 21. února 1945 / Přemysl Fučík
 • Třešťský rabín Eleasar Löw / Václav Nečada
 • Pomník válečných obětí v Dolní Cerekvi / František Rod
 • Káně lesní – pták roku 2021 / Milan Slavinger
 • Jubileum muzejníka: K osmdesátinám Mgr. Lubomíra Peltana
 • Josef Gutvald / Jaroslav Voráček

Sborník 01/2020 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Život v pravdě, pravda v životě / Vlastimil Budař
 • O hodické vile a lidech kolem ní / Přemysl Fučík, Jan Morkus st.
 • Vzpomínky na stonařovskou školu a její okolí / Lubomír Peltán
 • Návštěva Josefa Edmunda Horkého v Třešti / Václav Nečada ve spolupráci s Evou Čapkovou

Sborník 01/2019 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Nedokončené dílo (k 70. výročí úmrtí profesora Schumpetera) / MUDr. Přemysl Fučík
 • Strojírna a smaltovna N. Meissner a spol.  / Jan Morkus st.

Sborník 01/2018 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Dovolená u Münchů v Srbsku / Milina Matulová
 • František Pachta / Jan Morkus st.
 • Proměny věže farního kostela sv. Václava ve Stonařově v letech 1949−1996 / Mgr. Lubomír Peltan 
 • Neslavně slavný rodák z Vysočiny / MUDr. Přemysl Fučík
 • Historie a současnost telečských obor / Ing. Milan Slavinger
 • O vesničce / Vladimír Houzar
 • O třešťských vodách / Bohumír Vrátil

Sborník 01/2017 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Aviatik z Třeště
 • Tři generace řezbářů Boudných z Brtnice
 • Stonařovská kaple Kalvárie a kované kříže
 • Historie užitkové a pitné vody v Třešti
 • Přírodní park Čeřínek
 • Kameníci z Dolní Cerekve

  Sborník 01/2016 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Historie loutkařství v Třešti (1950-2005)
 • Od úvah po zřízení osobní zastávky Třešť město
 • Po stopách středověkého dolování stříbra v jihozápadní části Českomoravské vvrchoviny
 • Třešť má novou kulturní památku
 • Třešťský legionář na cestě kolem světa
 • Jak šel čas aneb Co se v mládí naučíš …
 • Tragická smrt čtyř mladých bratrů v posledních hodinách války
 • Záhada ohnivé noční zkázy
 • Ze stonařovských pověstí

  Sborník 01/2015 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Historie loutkařství v Třešti (1917-1950)
 • Třešťské špitály, chudobince a domov důchodců
 • Staré pověsti z třešťského regionu
 • Komu se nelení, tomu se červení: Zelená řasa Trentepohlia na Vysočině
 • Kulturní využívání volného času ve Stonařově v letech 1945-1974
 • Obecní samospráva v Kostelci do roku 1945
 • Kupecký krám v Třešti v 18. století

  Sborník 01/2014 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Malá Horačka
 • Z divadelní činnosti ve Stonařově v letech 1946–1962
 • Pozdně gotická oltářní křídla třešťského muzea
 • Ohlédnutí za třešťskými židy v Jihlavě v 19. a první polovině 20. století
 • Velká válka (Ke stoletému výročí zahájení 1. světové války)
 • Přírodní památka Bukovské rybníčky
 • Bohuslav Dobeš

Sborník 01/2013 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Třešťská železniční kronika
 • Obnova hřbitovní kostnicové kaple ve Stonařově v letech 1958-1962
 • Tajemná místa mého dětství – Pivovar
 • Tůně, tůňky, tůněčky
 • Nevyjasněné úmrtí válečného hrdiny
 • Desetiletí obnoveného Muzejního spolku v Třešti

Sborník 01/2012 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Továrnická rodina Münchů
 • Třešťské kořeny básníka a grafika Bohuslava Reynka
 • Nadporučík Adolf Opálka
 • Telečská ulice
 • Pivovarské sklepy v Třešti
 • Historie a současný stav zámeckého parku v Třešti
 • Drobné památky Beranovce, Prostředkovic a Suché
 • Něco z dějin Dolní Cerekve aneb o našich předcích a obyvatelích

Sborník 01/2011 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Z činnosti vlastivědného kroužku při Základní škole ve Stonařově 1989–2003
 • Kafkův venkovský lékař z Třeště
 • Letmá vzpomínka na továrníka Müncha
 • Židovské pohřební zvyklosti a židovský hřbitov v Třešti
 • KŘESOVEC – NOVÝ DVŮR biogeografická charakteristika
 • Byli jednou dva bratři…
 • Naše ulice
 • Vědecký pracovník – Ing. Josef Nosek, DrSc.
 • 50 let divadelního festivalu v Třešti

Sborník 01/2010 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Dějiny Četnické stanice v Třešti
 • Třešťský patriot celým srdcem Josef Kubů (1924–2007)
 • Pamětní kameny Třeště a okolí
 • Historie pošty v Dolní Cerekvi, aneb jede, jede poštovský panáček
 • Jezdovické rašeliniště
 • Počátky televize ve Stonařově (K 55. výročí pokusu o zachycení jejího programu)
 • Zaniklé živnosti v Třešti
 • Krátký pohled do historie dvou domů v bývalém Židovském ghettu v Třešti

Sborník 01/2009 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Ad Václav Richter a Farni kostel sv. Křtitele v Urbanově
 • Rodový odkaz malíře Emila Kosy
 • Zimní radovánky
 • Příběh ze zámeckého parku
 • Zapomenutý učitel a legionář
 • Stonařovské oslavy 200. výročí pádu meteoritů
 • Přírodní rezervace „V Klučí“
 • Historie naučné stezky Čeřínek

  Sborník 01/2008 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Osobnost plukovníka Švece v české meziválečné literatuře
 • Nad sbírkou křížových kamenů a kamenných křížů MUDr. Leopolda Fritze
 • Završitel rodové tradice -Emil Kosa 1903-1968
 • Josef Forst (1918 – 2004)
 • Z historie areálu Měšťanské školy ve Stonařově 1925 – 1948
 • První třešťské nádraží na Novém Světě aneb železniční zastávka Dolní Cerekev a historie trati
 • Velký Špičák

Sborník 01/2007 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Otto Rydlo
 • Emil Kosa a jeho rod (2. část)
 • Třešťští fotografové a nakladatelé pohlednic (2. část)
 • Oprava a rekonstrukce selského špýcharu v Prostředkovicích v roce 1957
 • Příroda Batelova a okolí
 • Židé v Třešti

Sborník 01/2006 – Vyprodáno – ke stažení 

 • Slavná příbuzná hraběnky Kristiny
 • Třešťští fotografové a nakladatelé pohlednic (1. část)
 • Skryté zákoutí historie v Třešti a okolí (Tajní evangelíci vyšetřovaní v letech 1744 – 1764)
 • Emil Kosa a jeho rod (1. část)
 • Příspěvek k poznání drobných nemovitých památek Stonařova
 • Židé v Třešti na přelomu 18. a 19. století

Sborník 01/2005 k zakoupení v třešťské pobočce Muzea Vysočiny

 • Muzeum slaví 70. výročí
 • Obnovení Muzejního spolku v Třešti
 • Památce našich předků, nám i budoucím pro poučení
 • Rudolf Krebs
 • Dr. Leopold Fritz – třešťský rodák
 • Zámek v Třešti
 • Počátky vlastivědné práce v nově osídleném Stonařově v letech 1945 – 1970
 • J. A. Schumpeter – vlastní životopis
 • Kroniky Franze Jabůrka ze Třeště

 

V minulosti sborník finančně podpořili: Město Třešť, Městys Stonařov, Obec Suchá, Firma Podzimek & synové

Grafické zpracování sborníku v letech 2005 – 2015 zajistil Jan Morkus ml.