20.1.2021

Prohlídka třešťského hřbitova

Dne 20. září 2020 si Muzejní spolek v Třešti, ve svém seriálu putování za drobnými nemovitými památkami města a nejbližšího okolí, vybral za cíl zevrubnou prohlídku zdejšího městského hřbitova. Nedělní odpolední vycházku s popisem historického vývoje hřbitova i s topografickým navštívením všech významnějších hrobů si opět připravila Marie Kameníková. Muzejníci si tak mohli hřbitov detailně projít a tyto hroby prohlédnout. Tím byla navštívena místa posledního odpočinku třešťských kněží, podnikatelů, čelních představitelů obecní samosprávy, válečných hrdinů i obětí, slavných a úspěšných třešťských rodáků a v neposlední řadě též zesnulých členů muzejního spolku. Všem připomenutým osobám byla věnována krátká vzpomínka na jejich životní osudy i zběžné zhodnocení stavu hrobu. Některé poznatky a připomínky muzejníků se mohou stát dobrou radou a příspěvkem správě hřbitova k další péči o vybrané hroby.