9.12.2017

Presentace vlastivědného sborníku pro rok 2017

Muzejní spolek v Třešti v rámci své spolkové schůze dne 3.listopadu 2017 uspořádal pro veřejnost presentaci nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2017. Autoři jednotlivých příspěvků pohovořili o svých článcích, podnětech k jejich vzniku a postupu zpracování témat. Doplnili je ještě dalšími údaji, které se již do sborníku nevešly. Některé komentáře byly navíc doprovázeny i promítnutím dalších fotografických dokumentů, vztahujících se k projednávané tématice uvedených sdělení. Současně autoři zodpověděli i dotazy z řad publika. Nové číslo tohoto sborníku je nyní možno zakoupit jak v třešťském muzeu, tak též v Turististickém informačním centru v Schumpeterově domě.

<<< Nové publikace z dílny Muzejního spolku v Třešti (6. října 2017) -||- Banát, život našich krajanů – výstava (1. prosince 2017) >>>