23.2.2022

Nová kaplička na Čeřínku

K mimořádnému symbolickému kroku se odhodlal městys Dolní Cerekev, když nechal postavit zcela novou kapličku na úpatí kopce Čeřínku, uprostřed lesů, zničených kůrovcovou kalamitou. Byla postavena v blízkosti čtvrtého zastavení Naučné stezky, zasvěcena svatému Františkovi z Assisi a měla by být symbolickým mementem a prosbou za obnovu kdysi krásných čeříneckých lesů. Slavnostní vysvěcení kapličky, k němuž byli pozvání i členové Muzejního spolku v Třešti, proběhlo v neděli 3. října odpoledne. Vlastního aktu svěcení se z důvodu nepřítomnosti dolnocerekvického faráře ujal třešťský farář p. Hynek Šmerda. Ke shromážděným několika desítkám diváků nejprve promluvil starosta Dolní Cerekve Zděněk Dvořák a vysvětlil záměr i průběh celé této mimořádné akce, a také poděkoval všem těm, kteří se na projektu i vystavění kapličky podíleli. Farář Šmerda poté tuto novou památku, vyzdobenou starobylým obrazem svatého Františka, nejen vysvětil, ale též velmi zajímavě pohovořil o životě a významu tohoto světce, vnímaného jako ochránce nejen zvířat, ale i celé přírody, k němuž je možno směrovat modlitby právě spojenými s přírodními záležitostmi. Působivé vyznění slavnosti navíc podtrhl svým vystoupením i ženský pěvecký sbor Kolegyně Korále.