11.9.2022

Muzeum české reformace ve Velké Lhotě

Již v loňském roce při přednášce o evangelících z Velké Lhoty na Dačicku byla předběžně domluvena návštěva třešťských muzejníků v Muzeu české reformace ve Velké Lhotě. Tato akce se uskutečnila v sobotu 20. srpna 2022, kdy v této obci přivítala třešťský spolek paní Milada Čermáková ze Spolku přátel Muzea české reformace. Zpřístupnila jim oba lhotecké kostely i se všemi jejich částmi, včetně kůru, kazatelny i zvonicové věže. Současně podala i výklad o průběhu reformačního úsilí v obci od vydání mandátů proti kacířům císařem Karlem VI. a těžkém životě evangelíků v následujících letech až po uvolnění restrikcí po vzniku republiky. Potom při komentované prohlídce všech exponátů muzea se třešťští muzejníci detailně seznámili s osudy Velké Lhoty i okolních evangelických obcí. Následně také paní Čermáková vylíčila okolnosti vzniku a budování reformačního muzea a nabídla muzejníkům několik drobných publikací o reformovaných církvích, a také o životě evangelíků v tomto kraji, které jejich spolek vydal.