19.7.2020

Muzejníci za drobnými památkami Třeště

Pěkné letní počasí vylákalo v neděli 12. července 2020 třešťské muzejníky k odpolední vycházce za menšími kulturními památkami města a nejbližšího okolí. Program a scénář této první etapy poznávání drobných nemovitostí vypracovala Marie Kameníková, která byla i průvodkyní celé vycházky. Ta se počínala u třešťského muzea a směřovala po Nádražní ulici k někdejší známé a úhledné a dnes značně zpustlé Tyršově zahrádce. Pak pokračovala Kryštůfkovými sady přes nádraží ke kamenným památkám v blízkosti tenisových kurtů, včetně křížku na kopci nad sportovištěm. Následovala delší procházka polní cestou, směřující k Zákotskému rybníku, kde se nalézá osamělý polní kříž u cesty. Na zpáteční cestě procházeli muzejníci po příjezdové silnici od Jihlavy do ulice Dr. Richtra, kde si prohlédli zejména stará Boží muka u silničního skladu, pořízená zámeckým písařem J. M. Tirnerem v roce 1709 a potom pokračovali přes několik křížků při silnici až do ulice Na Hrázi k válečnému pomníku a bustě Šimona Partlice. Zakončení této první poznávací cesty se odehrálo u kostela sv. Kateřiny Sienské a několika menších nemovitostí v okolí kostela.