30.5.2020

Muzejní výšlap do Sovovky

Muzejní spolek v Třešti mohl konečně v neděli 10. května po delší nucené přestávce ve svých aktivitách, zapříčiněných kovidovou krizí v zemi, realizovat další z plánovaných akcí pro tento rok. Současně si tím připomenul 75. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentě, a také smutné události z konce války v Třešti. Proto se cílem muzejníků stal les Sovovka, kde v pozdních večerních hodinách dne 19. dubna 1945 došlo k usmrcení dvou třešťských mladíků. Dva příslušníci slovenské diverzní protipartyzánské jednotky „JOZEF“ – velitel Jozef Hachlinec a svobodník Uhor zde zákeřně zavraždili dva bezbranné třešťské dvacetileté hochy – Jaroslava Straku a Vladimíra Kukrechta. Na osudném místě v lese se nacházel podzemní úkryt, z něhož do dnešních dní zbyla jen neurčitá prohlubeň v zemi.  Původní pomníček obětem byl v sedmdesátých letech nahrazen novou pamětní deskou, která bývá pietně zdobena při výročích konce války. Cesta muzejníků do lesa Sovovky nebyla zdaleka snadná, protože v terénu došlo v minulých letech ke značným změnám. Původní lesní a polní cesty zmizely rozoráním a samotný les po té, co podlehl kůrovcové kalamitě, je po skončení nucené těžby obrazem naprosté zkázy. Přesto se muzejníkům zdařilo k pomníku dojít a smutnou událost z válečné minulosti si připomenout. Celá tragická příhoda ze Sovovky je přehledně popsána v knize Jiřího Vybíhala – Třešť 1945.