30.8.2020

Komentovaná prohlídka výstavy o Jezuitech v Telči

Třešťský muzejní spolek využil možnost účasti na komentované prohlídce letní výstavy v jezuitském areálu v Telči, věnované více jak stoletému působení jezuitského řádu a jeho vzdělávacímu semináři je v tomto městě. Speciální prohlídku s obsáhlým odborným výkladem pro spolek v podvečer 28. července 2020 uskutečnili historikové z Národního památkového ústavu – pobočky Telč – Mgr. Petra Hnilicová a Mgr. Miloslav Záškoda. Po úvodním výkladu v přízemní obvodové chodbě, kde jsou instalovány panely se všeobecným popisem o historii Tovaryšstva Ježíšova, jeho činnosti v Telči a hlavních řádových atributech, si pak mohli návštěvníci prohlédnout v několika místnostech instalované unikátní předměty i podrobné informace z řádového života a vzdělavatelské práce (zejména třetí probace). Úvodní sál tak seznamoval s osobami zakladatele Ignáce z Loyoly a známého misionáře svatého Františka Xaverského, další místnost pak presentovala medicínské a farmaceutické snažení Jezuitů. Poté výprava navštívila knihovnu telečského Universitního centra Masarykovy university, kde výstava pokračovala exponáty, zaměřenými na misijní řádovou činnost a také dokumenty o mecenáších řádu (především Františky Slavatové). Vrcholem prohlídky byla návštěva posledního sálu s representačními obrazy, plastikami, rouchy, bohoslužebnými a dalšími uměleckými předměty jezuitské provenience z města a okolí. Pro zájemce potom ještě průvodci umožnili prohlídku 3D projekcí jezuitských staveb v Telči.