14.9.2015

Další činnost

Tiskoviny z dílny Muzejního spolku v Třešti si můžete zakoupit v třešťském muzeu, infocentru a knihovně v Třešti, nebo nás můžete kontaktovat přes e-mail info@muzejnispolek.cz. Koupí podpoříte další vydavatelskou činnost Muzejního spolku v Třešti.

 

Leporela

Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava, pobočkou Třešť jsou při příležitostech výstav vydávány leporela pojednávající o významných třešťských osobnostech nebo rodech.

Jiří John

johnNarodil se 6. 11. 1923 v Třešti, zemřel 22. 6 1972 v Praze. V letech 1945-1946 studoval na Státní grafické škole v Praze u Zdeňka Balaše, 1946-1951 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Josefa Kaplického. Byl členem Umělecké besedy, skupiny UB 12 a SČUG Hollar. Výrazně se projevil i jako ilustrátor a jako navrhovatel gobelínů, v letech 1954-1958 vytvořil spolu s Václavem Boštíkem jedinečný památník židovských obětí nacismu v Pinkasově synagoze v Praze. Od roku 1963 učil na Akademii výtvarných umění kresbě podle modelu. Nejrosáhlejší výstava jeho díla se konala roku 1979 v Domě umění města Brna, 1992 v Jízdárně Pražského hradu a 2004 ve výstavní síni Mánes v Praze. Největší pocty se mu dostalo roku 1971, když ho porota mezinárodní grafické soutěže v Bielle (Itálie) nazvala jedním z nejlepších grafiků naší doby.

 

 

Rod Lišků v Třešti

liskaMálokterá rodina v 1. polovině 20. století ovlivnila kulturní a společenské dění v Třešti tak jako rodina Lišků. Na přelomu 19. a 20. století se Ignáci Liškovi, domkáři a mistru krejčovskému a jeho ženě Františce roz. Tomandlové narodilo postupně pět dětí. Dvě sestry, Marie nar. 31.5. 1885 a její mladší sestra Jarmila nar. 21.10. 1905 , zasvětily svůj život pedagogické činnosti a staly se učitelkami. A tři bratři, František, Josef a Jan, se díky důsledné umělecky a intelektuálně zaměřené výchově stali kulturními a osvětovými pilíři města. Tito bratři svými pestrými schopnostmi a dovednostmi a neutuchajícím zájmem o dění kolem sebe pozvedli a obohatili společenský život v našem městě tak, že jim je Třešť za to právem vděčná.

 

 

MUDr. František Richter ke stažení

richterMUDr. František Richter se narodil 27.11. 1870 v Třešti. Vystudoval Lékařskou fakultu Karlovy university v Praze, kde 23. 7. 1898 promoval a hned týž rok začal svoji lékařskou praxi v Třešti. Zajišťoval kurzy červeného kříže pro výcvik zdravotníků a pracoval v Okresní péči o mládež. Založil Ligu proti tuberkulóze. Podle jeho návrhu vznikl spolek Záchrana, zajišťující chudým rodinám, že po ztrátě člena rodiny nezůstaly bez prostředků na zajištění důstojného pohřbu. Tento spolek vedl 37 let. Od roku 1902 do roku 1908 byl starostou Sokola. Ve dvacátých letech založil na pomoc drobným živnostníkům Živnostenskou záložnu, kterou po 18 let sám vedl a jejíž případné ztráty hradil ze svých prostředků. . V roce 1920 se stal starostou města a zůstal jím až do roku 1935. Vše dělal s láskou k svému rodnému městu, kterému věnoval veškeré své znalosti a dovednosti. Zemřel 2. září 1951 ve věku 81 let.

 

 

Rod Radkovských v Třešti ke stažení

radkovskyKdyž se vydáme po stopách rodiny Radkovských ve dvacátém století, získáme obraz jednoho významného třešťského průmyslového odvětví. Truhlářská výroba provázela tento rod skrz generace a jeho členové byli mistry svého řemesla. Jejich výrobky zdobí nejen třešťské interiéry, ale jsou rozesety doslova po celém světě. Rodinní příslušníci se také aktivně zapojovali do kulturního a křesťanského dění ve městě. Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, se stal v roce 2009 čestným občanem města Třeště.

 

 

 

Akademický sochař Jaroslav Krechler ke stažení

krechlerTřešťský rodák Jaroslav Krechler (1908-1982) se vyučil řezbářskému řemeslu u svého otce. Pracoval jako řezbář nábytku, hodinových skříní a rámů. Po získání stipendia se mohl věnovat studiu na Státní umělecko – průmyslové škole v Praze u prof. K. Dvořáka. Za druhé světové války pobýval v Anglii a stal se členem Československé armády. V poválečném období učil na Střední umělecko – průmyslové škole v Praze. Je autorem památníku popraveným na vězeňském dvoře v Třešti a plastiky Jarní studánky u pramene řeky Dyje.

 

 

 

 

Domalovánky

domalovankyDobrý den všem, kdo rádi kreslí a malují. Toto jsou První třešťské domalovánky. Soubor kreseb, se kterými si užijete spoustu zábavy. Jednotlivé kresby představují více či méně známá místa v Třešti a je jen na vás a vaší fantazii, jak je dokreslíte, vybarvíte, vylepšíte… Domalovánky vydal Muzejní spolek v Třešti za finanční podpory Města Třeště v létě 2009. Kresby: Jan Morkus, František Novák, Jiří Raiterman

 

 

Podzimkovy domalovánky

pdomalovankySoubor kreseb, se kterým si užijete spoustu zábavy. Jednotlivé kresby představují více či méně známé stavby v Třešti, které v uplynulých 110 letech postavilo a nebo stavebně upravilo Seskupení firem Podzimek a je jen na vás a vaší fantazii, jak je dokreslíte, vybarvíte, vylepšíte. Kresby: Barbora Hamerníková, Petra Forstová, Lenka Uhlířová, Bára Trnková