30.5.2020

Členská schůze 2020

Muzejní spolek v Třešti svolal svoji členskou schůzi pro rok 2020 na páteční večer 6. března 2020 do klubu seniorů v Třešti. Jejím prvním bodem programu byla volba nového výboru spolku, která proběhla tajnou volbou usnášeníschopné většiny spolku. Výsledkem voleb a následnou domluvou zvolených členů výboru bylo nakonec dosaženo výsledku takového, že spolkový výbor bude pokračovat ve stejném složení, jako tomu bylo v minulém volebním období. Předsedou zůstává Vlastimil Budař, místopředsedkyní Helena Štumarová a hospodářkou Zdena Štumarová.

Nezbytnou součástí členské schůze byla zpráva o finančním hospodaření spolku v roce loňském a také návazná kontrola účtů, provedená kontrolní komisí. Na to následoval přehled spolkové činnosti v minulém roce a stručný návrh plánu akcí na rok 2020 jednak ze strany třešťského muzea a také od muzejního spolku.

Přestože byli k účasti na členské schůzi pozváni i zástupci okolních muzejních spolků, všichni se z této akce pro mimořádné zaneprázdnění nebo ze zdravotních důvodů omluvili. Z představitelů vedení města Třeště se omluvil starosta ing. Hynk, a tak jako jediný host muzejníky navštívila místostarostka Třeště ing. Eva Požárová. Ve svém proslovu poděkovala muzejníkům za jejich práci v minulém roce a tradičně vyzdvihla dobré vztahy města a spolku. Navíc pohovořila o problémech, které město a tím pádem i muzejníky čekají v nejbližším období.

Bonusem této muzejní schůze se pak stalo promítnutí dokumentárního filmu o třešťských betlémech. Na to navázala diskuze o vlastivědných záležitostech města a okolí a také volná zábava.