23.2.2022

Přednáška o evangelících z Velké Lhoty

Zajímavou přednášku si pro třešťské posluchače připravily členky Spolku přátel Muzea české reformace z Velké Lhoty u Dačic paní Lenka Brychtová a Milada Čermáková. Přednáška proběhla v pátek 5. listopadu 2021 v třešťském muzeu v Schumpeterové domě, kde se jí krom členů Muzejního spolku z Třeště zúčastnilo i dosti dalších posluchačů z řad třešťské veřejnosti. Autorka nejprve pohovořila rámcově o historickém vývoji reformního církevního hnutí a pak se zaměřila detailněji na české dějiny od husitství až po toleranční patent císaře Josefa II. Hlavní sdělení se potom týkalo dačicko – telečského regionu, kde v odloučení lokalitě několika vsí přetrvalo evangelické vyznání po celou dobu útisku a pronásledování až do moderní doby. K těmto tajným evangelíkům patřilo v osmnáctém století i několik rodin z Třeště. Proto byli posluchači seznámeni s možností návštěvy Velké Lhoty s jejím „evangelickým muzeem“ a řadou kulturních akcí, zde pořádaných. Závěrem akce mohli účastníci položit autorkám několik otázek k tématu a také o přednesené problematice podiskutovat.