2.2.2016

Valná hromada 2016

Srdečně zveme veřejnost na Valnou hromadu, která se bude konat v pátek 4.3.2015 v 17.30 hod. v Klubu seniorů v Třešti (nad Komerční bankou).

Program:
• Zahájení schůze
• Zpráva o činnosti MS v roce 2015
• Zpráva o hospodaření MS za rok 2015
• Výhled činnosti MS na rok 2016
• Příspěvky hostů
• Diskuse

valná hromada muzejního spolku v třešti 2016