Nový Vlastivědný sborník Třeště a okolí již v prodeji

Od září si budete moci zakoupit a přečíst další vydání Vlastivědného sborníku Třeště a okolí, který vydává za finanční podpory Města Třešť Muzejní spolek v Třešti. Besedou s autory jednotlivých příspěvků bychom chtěli představit Sborník Třeště a okolí veřejnosti 2. října v 17:30 hodin v prostorách třešťského muzea …

Od návštěvy školy vyloučeny

Hlavním tématem současných dní je zcela určitě koronavirus. Média přinášejí 1. března 2020 zprávu o pacientce, která se ocitla v karanténě a v důsledku její hospitalizace se dostávají do izolace dvě třídy školy, kam chodí děti nakažené ženy. Věřte nevěřte, ale i naši předci se potýkali s nakažlivými nemocemi a nařizovali dětem karantény. Pojďme si připomenout pár případů …

Buková – Jitka Tůmová a kolektiv

Kniha Buková není jen o historii a současnosti této vesničky nedaleko Třeště. Je to i příběh splněného životního snu místní kronikářky paní Jitky Tůmové. Kniha je naplněním její téměř celoživotní vášně pro místní historii. Aby bylo dílo úplné, podala pomocnou ruku paní Marie Kameníková a Ing. Milan Slavinger …

Třešť v proměnách času II.

V roce 2014 jsme vydali naše první CD Třešť v proměnách času. Díky němu jste si mohli s rodinou zavzpomínat na to, jak dříve žili obyvatelé našeho města a porovnat si dobové snímky se současnými. Nyní nastal čas vydat další pokračování, a jeho prostřednictvím Vás obohatit o další vzpomínky na doby minulé …

Kniha – Šimon Partlic ze Špicberku

Muzejní spolek v Třešti doporučuje všem zájemcům o regionální historii knihu Martina Hemelíka st. – Šimon Partlic ze Špicberku. Kniha je věnována životu a dílu rodáka z Třeště, všestranného renesančního učence, lékaře, astronoma, matematika, pedagoga, literáta a politického myslitele Šimona Partlice ze Špicberku …