4.6.2017

Prohlídka Třeboně

Muzejní spolek v Třeboni připravil pro třešťské muzejníky celodenní prohlídku města a jeho nejvýznačnějších památek, včetně pohoštění na zámeckém nádvoří. Třeboňským zámkem provedl návštěvníky pan průvodce Průcha, velký znalec a ctitel Petra Voka z Rožmberka. Dalšího velmi zasvěceného výkladu se třešťským zájemcům dostalo ve Schwarzenbergské hrobce a po procházce v parku u rybníka Svět se uskutečnila závěrečná krátká prohlídka Augustiniánského kláštera Třeboni.