9.9.2017

Předvánoční výstavy

Dne 2.12. 2004 se konala vernisáž dvou samostatných výstav v třešťském muzeu. Jedna byla věnována uměleckým krajkám a druhá tradicím třešťského muzejnictví. Byly sem soustředěny nejstarší exponáty z depozitářů muzea, které byly věnovány muzeu prvními členy původního muzejního spolku.