11.2.2017

Pivovarské sklepy v Třešti

Jihlavská speleologická společnost uskutečnila v sobotu 10. prosince 2011 kontrolní prohlídku podzemních prostorů někdejšího třešťského pivovaru. K ní byli přizváni i členové muzejního spolku. Akci vedl předseda speleologické společnosti pan Jiří Prokop. Prvním prohlédnutým objektem byly rozměrné sklepy ve svahu pod farou a kaplankou u sv. Martina. Zajímavý je též prostor pivovarského dvora, který nabízí zcela netradiční pohled na třešťský zámek. Široký klenutý sklep se nachází i pod budovou bývalého Domu pionýrů, kde ve větracích šachtách přezimují chránění netopýři. Celý objekt, vlastněný nyní soukromou firmou, bude zřejmě v blízké budoucnosti účelově využit a dostupnost podzemí tak bude znemožněna. Je proto důležité tyto prostory již nyní náležitě zdokumentovat a snažit se o jejich zachování.