26.3.2017

Nová zvonice v Bezděkově

Nová zvonice v Bezděkově

V obci Bezděkov byla v neděli 6. 9. 2009 slavnostním vysvěcením uvedena do provozu nová dřevěná zvonice, která nahradí starou a dlouhodobě zanedbanou zvonici na soukromém stavení. Slavnostní akt byl spojen i s lidovou veselicí při hudbě a dobrém pohoštění.