26.3.2017

Muzejní výlet do Luk nad Jihlavou

V pondělí 28.9. 2009 (svátek sv. Václava) uskutečnil Muzejní spolek v Třešti výlet do Luk n/J, spojený s prohlídkou zdejších pamětihodností. V muzeu seznámili členy spolku s historií obce i muzea přední představitelé Klubu přátel Luk, pan Antonín Vrzáček a paní Ludmila Petrová. Kostelem sv. Bartoloměje a výstupem na věž provedl kostelník pan Pavel Smejkal. Dále následovala návštěva barokní sýpky, nedávno příhodně upravené na tělocvičnu a procházka
s prohlídkou městečka.