14.2.2016

Muzejní večer

Ve čtvrtek 3.12. 2015 se uskutečnilo v třešťském muzeu v Schumpeterově domě několik akcí, pořádaných Muzeem Vysočiny a Muzejním spolkem v Třešti.

Nejprve přednesla ing. Lucie Bláhová svoji přeloženou přednášku z historie odívání, tentokrát zaměřenou na módu empíru a klasicismu. Poté byla slavnostní vernisáží otevřena nová výstava o třešťských chudobincích a starobincích a na závěr muzejní spolek presentoval svůj letošní vlastivědný sborník.