24.4.2016

Genealogická přednáška

Jak si vytvořit rodokmen ? V pátek 31.května 2013 se uskutečnila v prostorách muzea v Schumpeterově domě přednáška Blanky Lednické o zásadách sestavování rodokmenů a principech studia o rodinných předcích. Autorka uvedla své vlastní zkušenosti, kdy pátrala po minulosti své rodiny a potom dala posluchačům návod, kterak shromažďovat archivní podklady pro sestavování jednotlivých rodokmenů. Za značného posluchačského zájmu proběhla po přednášce diskuze, v níž autorka zodpověděla konkrétní dotazy účastníků. Součástí akce byla i presentace dvou knih Blanky Lednické (Sestavte si rodokmen, Rodokmen naší rodiny), věnovaných rovněž genealogii. Posluchačům byly výtisky obou titulů nabídnuty k zakoupení a autorka je zájemcům i podepsala.

<<< Naučná stezka Čeřínek (25. května 2013) -||- Po vesnicích na Stonařovsku (6. června 2013) >>>