25.2.2017

6. muzejní pátek

6. muzejní pátek – 19.11. 2010

Presentace knihy ing. Jiřího Vybíhala – Třešť 1945

Spisovatel amatér ing. Jiří Vybíhal po dvou úspěšných knihách z období protektorátu představil knihu třetí, věnovanou tentokrát květnovým událostem v Třešti v roce 1945. Její presentace byla hlavní náplní 6. muzejního pátku. Současně byl promítnut dokumentární film o osvobození Třeště Rudou armádou. Ing. Vybíhal pohovořil o genezi své práce nad třešťskou knihou. Pak odpověděl na dotazy účastníků a závěrem zaznělo z auditoria i několik dobových vzpomínek z úst pamětníků.

<<< Jezdovický horník (10. října 2010) -||- Vzpomínka na Expo 2010 (7. ledna 2011) >>>