4.2.2020

2020

První muzejní schůzka (3. ledna 2020)

Na své první pracovní spolkové schůzi v novém roce se třešťští muzejníci sešli již v pátek 3. ledna 2020 v třešťském muzeu v Schumpeterově domě. Mohli zde tak provést již první bilanční zhodnocení uplynulého roku a zároveň se zamyslet nad prvními plány činnosti do roku 2020 …

Muzejní schůzka s promítáním dokumentů o Jiřím Johnovi (7. února 2020)

Únorová spolková schůze v pátek 7. února měla na programu krom projednání programu členské schůze a přípravy volby vedení spolku na další volební období především promítání dokumentárních filmů o třešťském malíři Jiřím Johnovi … 

Přednáškový večer k završení připomínky sedmdesátého výročí úmrtí slavného třešťského rodáka profesora Schumpetera. Ing. Petr Jiříček Ph.D. z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě při něm připomenul osobu Josefa Aloise Schumpetera, ale věnoval se i profesorovým žákům, především nositelům Nobelovy ceny za ekonomii …

Výstava Adrieny Šimotové a Jiřího Johna (27. února 2020)

Representativní výstavou si jihlavská galerie připomenula umělecká díla malířské dvojice – Adriena Šimotová a Jiří John. Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 27. února 2020. Výstava velkých nástěnných obrazů obou umělců je doplněna i ukázkami drobné grafiky …

<<< 2019