4.2.2020

2020

První muzejní schůzka (3. ledna 2020)

Na své první pracovní spolkové schůzi v novém roce se třešťští muzejníci sešli již v pátek 3. ledna 2020 v třešťském muzeu v Schumpeterově domě. Mohli zde tak provést již první bilanční zhodnocení uplynulého roku a zároveň se zamyslet nad prvními plány činnosti do roku 2020 …

Muzejní schůzka s promítáním dokumentů o Jiřím Johnovi (7. února 2020)

Únorová spolková schůze v pátek 7. února měla na programu krom projednání programu členské schůze a přípravy volby vedení spolku na další volební období především promítání dokumentárních filmů o třešťském malíři Jiřím Johnovi … 

Přednáškový večer k završení připomínky sedmdesátého výročí úmrtí slavného třešťského rodáka profesora Schumpetera. Ing. Petr Jiříček Ph.D. z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě při něm připomenul osobu Josefa Aloise Schumpetera, ale věnoval se i profesorovým žákům, především nositelům Nobelovy ceny za ekonomii …

Výstava Adrieny Šimotové a Jiřího Johna (27. února 2020)

Representativní výstavou si jihlavská galerie připomenula umělecká díla malířské dvojice – Adriena Šimotová a Jiří John. Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 27. února 2020. Výstava velkých nástěnných obrazů obou umělců je doplněna i ukázkami drobné grafiky …

Muzejní delegace v Moravských Budějovicích (4. března 2020)

Moravskobudějovický muzejní spolek se sešel pod vedením svého předsedy pana Kováře ve středu 4. března 2020 k letošní valné hromadě. K této schůzce přizval též delegaci Muzejního spolku v Třešti. Jejímu členy byli předseda Vlastimil Budař a Jan Morkus st.

Členská schůze 2020 (6. března 2020)

Muzejní spolek v Třešti svolal svoji členskou schůzi pro rok 2020 na páteční večer 6. března 2020 do klubu seniorů v Třešti. Součástí programu byla volba nového výboru spolku, která proběhla tajnou volbou usnášeníschopné většiny spolku. Výsledkem voleb je, že spolkový výbor bude pokračovat ve stejném složení, jako tomu bylo v minulém volebním období.  

Muzejní výšlap do Sovovky (10. května 2020)

Muzejní spolek v Třešti mohl konečně v neděli 10. května po delší nucené přestávce ve svých aktivitách, zapříčiněných kovidovou krizí v zemi, realizovat další z plánovaných akcí pro tento rok. Současně si tím připomenul 75. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentě, a také smutné události z konce války v Třešti.

Výstava o rodině Vozábových (2. června 2020)

V úterý 2. června 2020 zahájilo třešťské muzeu v Schumpeterově domě novou výstavu, věnovanou tentokrát místní rodině Vozábových, která se stala obětí revolučních dnů Druhé světové války. Výstava seznamuje s jejich rozmanitou a zdařilou tvorbou a současně si návštěvníci mohou na nástěnných panelech přečíst příběhy jejich životů.

Minulost Třeště na fotografiích Miroslava Čučky (30. června 2020)

Výstava fotografií Miroslava Čučky z nedávné a přitom tak jiné doby s názvem Nebylo to tak dávno. Miroslav Čučka byl vynikající amatérský fotograf. V Třešti začal Čučka navštěvovat fotokroužek spolu s dalšími v té době aktivními fotografy. Účastnil se různých soutěží a výstav a tehdy se zrodila i celá řada jeho snímků mapujících běžný život obyčejných lidí.

Sto let Orla v Třešti (11. července 2020)

Muzeum v Třešti přispělo ke stoleté oslavě existence orelské sportovní organizace v Třešti uspořádáním zajímavé výstavy o historii a současnosti tohoto sdružení. Členové muzejního spolku tak měli příležitost se zúčastnit slavnostní vernisáže výstavy dne 11. července 2020. Při slavnostní vernisáži otevřel výstavu Tomáš Niederhafner, který krátce připomenul historii Orla i současné sportovní úspěchy.

Muzejníci za drobnými památkami Třeště (12. července 2020)

Pěkné letní počasí vylákalo v neděli 12. července 2020 třešťské muzejníky k odpolední vycházce za menšími kulturními památkami města a nejbližšího okolí. Program a scénář této první etapy poznávání drobných nemovitostí vypracovala Marie Kameníková, která byla i průvodkyní celé vycházky.

Komentovaná prohlídka výstavy John – Šimotová (16. července 2020)

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, pořádá výstavu obrazů Jiřího Johna a Adrieny Šimotové. Členové Muzejního spolku v Třešti využili této možnosti a sjednali si komentovanou prohlídku zmíněné výstavy s jejím autorem a kurátorem Pavlem Brunclíkem. Po dvou hodinách odcházeli muzejníci velmi spokojeni a obohaceni o nevšední zážitek. A za to patří velké poděkování především panu Brunclíkovi.

Komentovaná prohlídka výstavy o Jezuitech v Telči (28. července 2020)

Třešťský muzejní spolek využil možnost účasti na komentované prohlídce letní výstavy v jezuitském areálu v Telči, věnované více jak stoletému působení jezuitského řádu a jeho vzdělávacímu semináři je v tomto městě. Speciální prohlídku s obsáhlým odborným výkladem pro spolek v podvečer 28. července 2020 uskutečnili historikové z Národního památkového ústavu – pobočky Telč – Mgr. Petra Hnilicová a Mgr. Miloslav Záškoda.

Prohlídka třešťského hřbitova (20. září 2020)

Dne 20. září 2020 si Muzejní spolek v Třešti, ve svém seriálu putování za drobnými nemovitými památkami města a nejbližšího okolí, vybral za cíl zevrubnou prohlídku zdejšího městského hřbitova.

Presentace Vlastivědného sborníku Třeště a okolí 2020 (2. října 2020)

Během své pravidelné měsíční spolkové schůzky v pátek 2. října 2020 představil Muzejní spolek v Třešti veřejnosti novou publikaci – Vlastivědný sborník Třeště a okolí pro rok 2020. Tento nový sborník uvádí čtyři vlastivědné studie z historie města a regionu.