6.1.2019

2019

Představení Vlastivědného sborníku 2018 (4. ledna 2019)

Na své první spolkové schůzce v roce 2019, konané v pátek 4. ledna, připravil Muzejní spolek v Třešti pro třešťskou veřejnost představení nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2018. Na akci se mohli účastníci seznámit s jednotlivými autory publikovaných článků …

 

Nejen z Třeště do RAF (11. ledna 2019)

Třešťské muzeum ve spolupráci spolu s Muzejním spolkem uspořádali v pátek 11. ledna 2019 přednášku Jaroslava Voráčka „Nejen z Třeště do RAF“ o účasti nejen třešťských, ale i dalších občanů Československa v bojích druhé světové války v řadách britského letectva …

 

Muzejní čtvrtek – povídání o Banátu (17. ledna 2019)

Ve čtvrtek 17. ledna 2019, pořádal Muzejní spolek v Dačicích a Městské muzeum a galerie Dačice svou tradiční akci s názvem Muzejní čtvrtek. Název přednášky byl „Rumunský Banát a srbská Vojvodina“ a přednášejícími byli členové našeho muzejního spolku Milina Matulová a Vlastimil Budař …

 

Genealogická přednáška (8. února 2019)

Velmi poučnou a instruktážní přednášku uspořádala v třešťském muzeu v pátek 8.února 2019 vysokoškolská pedagožka paní ing. Lenka Lízalová Ph.D. na téma tvorby rodokmenu. Pro naplněný sál pohovořila o tom, kterak mají případní laičtí zájemci začít shromažďovat podklady k vypracování rodového stromu života …

 

Promítání v domě s pečovatelskou službou (21. února 2019)

Dne 21. února proběhlo první promítání dobových fotografií v domě s pečovatelskou službou. Zdejší společenská místnost byla totiž nově vybavena projektorem, což podobné akce velmi usnadnilo. Program pro seniory připravila členka muzejního spolku Marie Kameníková a do promítání zařadila fotografie z pořadu Třešť 1918 – 2018 …

 

Členská schůze Muzejního spolku 2019 (1. března 2019)

V pátek 1. března se v třešťském klubu seniorů uskutečnila členská schůze Muzejního spolku. Spolek při ní překontroloval a odsouhlasil své hospodaření a rovněž i svoji činnost v předchozím roce a v předběžných návrzích připravil v součinnosti s místní pobočkou Muzea Vysočiny i některé akce na rok současný …

 

Ikona webu Muzejní spolek v TřeštiČlenské schůze spřízněných muzejních spolků

Jako každý rok se jsme navštívili spřízněné muzejní spolky na jejich výročních členských schůzích – valných hromadách. V tom letošním se podařilo navštívit muzejní spolky v Moravských Budějovicích, Telči, Jemnici a Dačicích. Měli jsme tak jedinečnou příležitost nahlédnout do činnosti a plánů jednotlivých spolků …

 

Slavonice – povídání o Banátu (29. března 2019)

V pátek 29. března 2019, pořádala Slavonická renesanční společnost přednášku „Rumunský Banát a srbská Vojvodina“. Přednášejícími byli členové našeho muzejního spolku Milina Matulová a Vlastimil Budař. Posluchači se sešli v místním Spolkovém domě …

 

Malé sakrální stavby v Telči (1. dubna 2019)

Pro milovníky křížů, křížků nebo božích muk připravilo město Telč výstavu fotografií Jindřicha Kaupy s názvem Malé sakrální stavby v Telči. Na dokumentárních fotografiích je možnost spatřit opomíjené malé sakrální stavby v Telči a blízkém okolí. Výstava potrvá od 1. do 29. dubna 2019 ve vstupní síni radnice Městského úřadu v Telči …

 

Výlet do Dolního Bolíkova a Dobrohoře (6. dubna 2019)

Výlet do zajímavých míst České Kanady zorganizoval Muzejní spolek v Třešti v součinnosti s dačickým muzejním spolkem v sobotu 6. dubna 2019. Cílem byla  prohlídka pozůstatků bolíkovských železáren, rekonstruovaného zámku Dobrohoř u Starého Města pod Landštejnem a židovského hřbitova v Nové Bystřici …

 

Naučná stezka K. H. Borovského v Batelově (22. dubna 2019)

Na závěr Velikonočních svátků se třešťští muzejníci vydali po naučné stezce v Batelově, která je celá věnována K. H. Borovskému, ten v Batelově strávil část svého mládí a zachoval si k němu dobrý citový vztah. Při té příležitosti jsme navštívili i místní synagogu, kterou vlastní a spravuje batelovský zahrádkářský spolek …

 

Reportáž z Indie (10. května 2019)

Pravidelnou spolkovou schůzi Muzejního spolku v třešťském muzeu v pátek 10. května nahradili muzejníci netradičním zážitkem a poučením. Měli možnost se seznámit s cestovatelskými i ceremoniálními poznatky svatebního obřadu z Indie. O zážitky z cesty se podělila Katka a František …

 

Přednáška o Šimonu Partlicovi (16. května 2019)

S pochopitelným zájmem se členové Muzejního spolku zúčastnili poutavé přednášky někdejšího prorektora VŠP v Jihlavě PhDr. Martina Hemelíka o třešťském rodákovi Šimonu Partlicovi ze Špicberka. Po přednášce si mohli zájemci zakoupit i tuto novou publikaci, věnovanou právě Partlicovi …

 

S Miluškou Mrvkovou po Transsibiřské magistrále (17. května 2019)

Za mimořádného zájmu třešťské veřejnosti uvedla a promítla třebíčská cestovatelka Miluška Mrvková svůj cestopisný dokument v pátek 17. května v Schumpeterově domě.  Prezentovaný dokument diváky seznámil s pozoruhodným turistickým projektem – cestou z Moskvy až do Vladivostoku …

 

Oslava 35 let Naučné stezky Čeřínek (26. května 2019)

Členové Muzejního spolku přijali pozvání k účasti na oslavě 35. výročí založení Naučné stezky na Čeřínku. V neděli 26. května 2019 se tak sešli všichni milovníci tohoto  přírodního parku ve 14. hodin na startu naučné stezky a vyslechli si úvodní projev ing. Milana Slavingera …

 

Telč – povídání o Banátu (27. května 2019)

V pondělí 27. května 2019, pořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči přednášku „Rumunský Banát a srbská Vojvodina“ a přednášejícími byli členové našeho muzejního spolku Milina Matulová a Vlastimil Budař. Touto akci Muzejní spolek v Třešti prohloubil vzájemnou spolupráci obou spřízněných muzejních spolků …

 

Sakrální památky Telče a okolí (7. června 2019)

Člen Muzejního spolku v Telčí, pan Jindřich Kaupa seznámil třešťské muzejníky a zájemce o historii 7. června 2019 v Schumpeterově domě se svou dlouholetou zájmovou aktivitou, při níž mapuje a v řadě případů i vlastnoručně opravuje drobné sakrální památky v městě Telči a jeho okolí …

 

Mezinárodní den archivů (11. června 2019)

Státní okresní archiv v Jihlavě při příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů uspořádal v úterý 11. června 2019 na svém pracovišti den otevřených dveří, který byl současně též spojen s připomínkou šestistého výročí smrti českého krále Václava IV. Součástí programu byla i návštěva restaurátorské dílny …

 

Münchova chata (3. července 2019)

Kde stála Münchova chata ? Na tuto otázku hledali odpověď třešťští muzejníci. Středeční podvečer 3. července 2019 tak věnovali muzejníci hledání posledních pozůstatků někdejší chaty hodického továrníka Zikmunda Müncha. Tento rekreační objekt stával kdysi za Hodicemi …

 

Počátky letectví nad Vysočinou (16. září 2019)

V pondělí 16. září se v podvečer v Schumpeterově domě uskutečnila přednáška Miroslava Brychty s názvem „Počátky leteckého provozu nad Vysočinou – Letadla nad Třeští“, kterou pro veřejnost připravilo Muzeum Vysočiny společně s Muzejním spolkem v Třešti. Přednášejícím byl znalec letecké historie Miroslav Brychta …

 

 

<<< 2018