26.3.2017

2. muzejní pátek

Dne 11. 9.2009 se konal 2. muzejní pátek s názvem „Třešťšké malování“. Dopoledne proběhlo v muzeu malování s malířem Petrem Mirčevem. Odpoledne probíhalo malování žáků ZUŠ Třešť v prostorách Shumpeterova domu. V podvečer následovalo zahájení výstavy obrazů třešťských malířů a komentovaná prohlídka obrazů třešťských malířů ze sbírek muzea. Součástí akce byla i presentace prvních třešťských domalovánek.

<<< Nová zvonice v Bezděkově (6. září 2009) -||- Muzejní výlet do Luk nad Jihlavou (28. září 2009) >>>