Členská schůze Muzejního spolku v Třešti – 2019

Řádná členská schůze Muzejního spolku v Třešti (dříve valná hromada) se bude konat v pátek 1.3.2019 od 18:00 v Klubu seniorů v Třešti (nad Komerční bankou).

Program:

• zahájení schůze, přivítání hostů, seznámení s programem
• ověření usnášeníschopnosti
• zpráva o činnosti MS v roce 2018
• zpráva o hospodaření MS za rok 2018
• zpráva o kontrole účetnictví
• výhled činnosti na rok 2019
• stanovení výše členského příspěvku
• diskuse ke zprávám a výhledu činnosti spolku, usnesení
• schválení zpráv o činnosti a hospodaření
• příspěvky hostů
• diskuse

 

Srdečně Vás zve výbor Muzejního spolku v Třešti:

Předseda: Vlastimil Budař
Místopředsedkyně: Mgr. Helena Štumarová
Pokladník: Zdeňka Štumarová

 

 

 

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.